Sığır Yetiştiriciliğinde İlk 10 Hata ve Nasıl Düzeltilir?

Sığır yetiştiriciliği hem ödüllendirici hem de zorlu bir çabadır; Sığır yetiştirmenin inceliklerini yönetmek beceri, bilgi ve ayrıntılara yönelik keskin bir bakış gerektirir. Yol boyunca engellerle karşılaşmak doğal olsa da, bazı hatalar başarınızı engelleyebilir ve sürünüzün refahını etkileyebilir.

Bu kılavuz, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaçınılması gereken en önemli 10 hatayı ve bunları düzeltmek için uygulanabilir çözümleri ortaya çıkaracaktır.

1. Doğru Beslenmenin İhmal Edilmesi:

Beslenme sığır sağlığı ve verimliliğinin temel taşını oluşturur. Sığırların büyümeyi , üremeyi ve genel refahı desteklemek için karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve minerallerden oluşan dengeli bir diyete ihtiyacı vardır .

Mera yemleri, otlayan sığırlar için birincil beslenme kaynağı olarak hizmet eder, ancak özellikle emzirme veya gebelik gibi talebin yüksek olduğu dönemlerde, onların özel beslenme gereksinimlerini karşılamak için takviye gerekli olabilir.

Yemlerin besin içeriğinin analiz edilmesi ve ticari yem veya mineral karışımlarıyla takviye edilmesi, besin açığının kapatılmasına ve optimum performansın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Farklı sığır sınıflarının beslenme ihtiyaçlarını anlamak önemlidir. Örneğin, büyüyen buzağıların, üreme koşullarındaki emziren ineklerden veya boğalardan farklı gereksinimleri vardır.

Nitelikli bir beslenme uzmanına veya uzatma uzmanına danışmak, sürünüzün özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış diyetlerin formüle edilmesi konusunda değerli bilgiler sağlayabilir.

Vücut kondisyon puanlarının düzenli olarak izlenmesi ve besleme stratejilerinin buna göre ayarlanması, yetersiz beslenme veya obeziteye bağlı sorunların önlenmesine yardımcı olarak sığırlarınızın yaşam döngüleri boyunca en iyi sağlık ve üretkenliği korumasını sağlayabilir.

2. Mera Yönetimine Bakış:

Mera yönetimi, otlatma sistemlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir . Aşırı otlatma, yalnızca yem kaynaklarını tüketmekle kalmaz, aynı zamanda toprak yapısına da zarar vererek zamanla erozyona ve mera verimliliğinin azalmasına yol açar.

Yemlerin yeniden büyümesine olanak sağlamak için sığırların padoklar arasında taşındığı dönüşümlü otlatma sistemlerinin uygulanması, yem kullanımının optimize edilmesine yardımcı olur ve mera bozulmasını en aza indirir.

Ek olarak, yonca veya yonca gibi baklagillerin mera karışımlarına dahil edilmesi, besin döngüsünü ve toprak verimliliğini iyileştirerek genel mera verimliliğini artırabilir .

Stratejik mera planlaması, otlatma mevsimi boyunca optimum yem kalitesi ve miktarını korumak için stoklama oranları, otlatma süresi ve dinlenme süreleri gibi faktörlerin dikkate alınmasını içerir.

Elektrikli çit veya geçici çapraz çit kullanmak, verimli mera rotasyonunu kolaylaştırır ve yem mevcudiyeti ve hayvanların beslenme ihtiyaçlarına dayalı olarak hedeflenen otlatma yönetimini mümkün kılar.

Düzenli toprak testi ve mera izleme, otlatma yönetimi uygulamalarında zamanında ayarlamalar yapılmasını sağlayarak, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizde sürdürülebilir yem üretimi ve uzun vadeli karlılık sağlar.

3. Sağlık ve Aşılama Protokollerinin Göz ardı Edilmesi:

Sürü sağlığının korunması büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok önemlidir ve hastalıkların önlenmesine yönelik proaktif bir yaklaşım esastır. Sığır viral ishali (BVD), bulaşıcı sığır rinotrakeiti (IBR) ve klostridial enfeksiyonlar (örneğin kara bacak) gibi yaygın bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, hastalık salgınlarını en aza indirmek ve tedavi ve ölümle ilişkili ekonomik kayıpları azaltmak için çok önemlidir.

Veteriner hekiminize danışarak bir aşılama protokolü geliştirmek, sürünüzün bölgesel hastalık risklerine ve bireysel hayvan sağlık durumuna göre uygun aşıları zamanında almasını sağlar.

Biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması sürünüze bulaşıcı hastalıkların girmesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Yeni gelenleri karantinaya almak, sıkı hijyen protokolleri uygulamak ve diğer çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlarla teması sınırlamak, hastalığın bulaşma riskini azaltabilir.

Ek olarak, düzenli parazit kontrolü, solucanların yok edilmesi ve hastalık belirtilerinin izlenmesini içeren sağlam bir sürü sağlığı yönetim programının sürdürülmesi, hastalığın yayılmasını azaltmak ve genel sürü performansı üzerindeki etkiyi en aza indirmek için erken tespit ve müdahaleye olanak tanır.

4. Uygun Tesis ve Altyapı Eksikliği:

Etkili işleme tesisleri ve altyapısı, güvenli ve verimli sığır yönetimi operasyonları için gereklidir. Ağıllar, oluklar ve geçitler gibi iyi tasarlanmış işleme tesisleri, hem sığırlar hem de bakıcılar üzerindeki stresi en aza indirirken ayırma, aşılama ve tıbbi tedaviler gibi rutin görevleri kolaylaştırır.

Günlük kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde oluşturulmuş sağlam ve dayanıklı altyapıya yatırım yapmak, uzun vadeli operasyonel verimlilik sağlar ve taşıma prosedürleri sırasında kaza veya yaralanma riskini azaltır.

Yeterli barınak ve barınak sağlamak , sığırları aşırı hava koşullarından korumak, ısı stresini en aza indirmek ve yıl boyunca konfor ve refahlarını sağlamak için kritik öneme sahiptir .

Barınak seçenekleri , sürü boyutuna ve çevre koşullarına bağlı olarak havalandırma, yataklama ve alan gereksinimleri dikkate alınarak basit üç taraflı barınaklardan tamamen kapalı ahırlara kadar çeşitlilik gösterir .

Düzgün bakımı yapılan çitler ve kapılar aynı zamanda çiftlik hayvanlarını kontrol altına almak ve otlatma alanlarını belirlemek, kaçma ve komşu mülklerle çatışma riskini azaltmak için de gereklidir.

Altyapı yatırımlarına ve bakımına öncelik vermek, güvenli ve elverişli bir çalışma ortamını teşvik ederken, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizde genel sürü yönetimi uygulamalarını geliştirir.

5. Üreme Planlamasında Başarısızlık:

Üreme yönetimi, başarılı sığır yetiştiriciliğinin temel taşıdır ve sürü üretkenliğini ve kârlılığını doğrudan etkiler.

Üretim hedeflerinize uygun stratejik bir yetiştirme programı geliştirmek, sürünüzdeki üreme verimliliğini optimize etmek ve genetik potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

Kapsamlı bir üreme yönetimi planının temel bileşenleri, üreme mevsimi uzunluğunun belirlenmesini, uygun yetiştirme yöntemlerinin seçilmesini (doğal hizmet ve suni tohumlama ) ve gebelik oranlarını optimize etmek için kızgınlık döngülerinin senkronizasyonuna yönelik protokollerin uygulanmasını içerir .

Düzenli gebelik teşhisi ve buzağılama aralıkları yoluyla üreme performansının izlenmesi, üreme verimsizliklerinin zamanında tespit edilmesine ve düzeltici tedbirlerin uygulanmasına olanak sağlar.

Beslenme yetersizlikleri , sağlık sorunları veya boğa doğurganlık sorunları gibi üremenin gecikmesine katkıda bulunan faktörlerin ele alınması , gebelik oranlarının iyileştirilmesine ve sürüdeki açık ineklerin sayısının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ek olarak, kızgınlık senkronizasyon protokolleri ve üreme ultrasonu teşhisleri gibi teknolojilerin birleştirilmesi üreme verimliliğini artırabilir ve üreme başarısını en üst düzeye çıkarmak için zamanında müdahaleleri kolaylaştırabilir.

6. Genetik Seçimin İhmal Edilmesi:

Genetik seçilim, sığır sürünüzün özelliklerini ve performans özelliklerini şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Seçici yetiştirme ve genetik iyileştirme programları yoluyla büyüme hızı, karkas kalitesi, hastalık direnci ve annelik içgüdüsü gibi özelliklere öncelik verilmesi, zaman içinde sürü üretkenliğini ve karlılığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Tahmini damızlık değerleri (EBV’ler) , genomik testler ve performans kayıtları gibi araçların kullanılması, sürü genetiğini optimize etmek için yedek düvelerin ve damızlık hayvanların seçiminde bilinçli karar alınmasını sağlar.

Saygın yetiştiricilerle işbirliği yapmak ve cins ilişkilendirme programlarına katılmak, üstün genetiğe ve üretim hedeflerinizle uyumlu arzu edilen özelliklere sahip damızlık stoklarına erişim sağlayabilir.

Son olarak, sürünüzdeki genetik ilerlemenin sürekli değerlendirilmesi ve kıyaslanması, gelişen pazar taleplerini ve tüketici tercihlerini karşılamak için yetiştirme hedeflerinin ve seçim kriterlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

7. Kötü Kayıt Tutma Uygulamaları:

Etkin kayıt tutma, sığır yetiştiriciliğinde bilinçli karar vermenin ve operasyonel başarının temelidir. Sürü yönetimi faaliyetleri, sağlık tedavileri, üreme performansı ve finansal işlemlere ilişkin doğru ve ayrıntılı kayıtların tutulması, sürü performansı, eğilimler ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler sağlar . Çiftlik yönetimi yazılımı veya elektronik tablo uygulamaları gibi dijital kayıt tutma sistemleri , yönetim kararlarını bilgilendirmek ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için verileri düzenlemek ve analiz etmek için kullanışlı araçlar sunar.

Kapsamlı kayıt tutma, eğilimlerin, modellerin ve müdahale gerektiren potansiyel sorunların zamanında tanımlanmasını kolaylaştırarak sürü sağlığı, üreme ve finansal kaynakların proaktif yönetimini sağlar.

Doğum tarihleri, sağlık tedavileri ve performans ölçümleri de dahil olmak üzere bireysel hayvan geçmişlerinin takip edilmesi, kişiselleştirilmiş yönetim yaklaşımlarına ve belirli hayvan ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hedefli müdahalelere olanak tanır.

Ek olarak, doğru mali kayıtların tutulması, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizdeki yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için girdi maliyetlerini izlemenize, karlılığı takip etmenize ve kaynak tahsisini optimize etmenize yardımcı olur.

Kaydedilen verilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve analizi, üreticilerin iyileştirme alanlarını belirlemesine, düzeltici eylemler uygulamasına ve yönetim stratejilerinin zaman içindeki etkinliğini ölçmesine olanak tanır.

Kayıt tutmanın rutin çiftlik yönetimi uygulamalarına dahil edilmesi, karar verme süreçlerinde hesap verebilirliği, şeffaflığı ve verimliliği teşvik eder ve sonuçta büyükbaş hayvancılık işletmenizin uzun vadeli başarısına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

8. Çevresel Hususların Gözden Geçirilmesi:

Çevre yönetimi, sürdürülebilir büyükbaş hayvancılık uygulamalarının kritik bir yönü olarak giderek daha fazla kabul görmektedir . Çevresel hususların ihmal edilmesi, doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkilere, mevzuata uygunluk sorunlarına ve itibarın zarar görmesine neden olabilir.

Çevrenin korunmasına ve kaynak verimliliğine öncelik veren sürdürülebilir tarım uygulamalarının uygulanması, ekolojik ayak izlerini en aza indirmek ve büyükbaş hayvancılık operasyonlarınızın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemlidir.

Gübrenin kompost haline getirilmesi veya gübre olarak kullanılması gibi etkili atık yönetimi stratejileri, besin akışının azaltılmasına ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Dönüşümlü otlatma da dahil olmak üzere otlatma sistemlerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi, erozyonu ve habitat bozulmasını azaltırken toprak sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini artırır.

Verimli dağıtım mekanizmalarına sahip sulama sistemleri, tarımsal su depoları kurmak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için akışı yönetmek gibi su tasarrufu önlemlerinin uygulanması , su kullanım verimliliğinin optimize edilmesine ve su ekosistemlerinin korunmasına yardımcı olur.

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri, çevresel hususları çiftlik yönetimi uygulamalarına entegre ederek, olumsuz çevresel etkileri en aza indirebilir, kaynak verimliliğini artırabilir ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayabilir.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek yalnızca çevreye fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş bir toplulukta dayanıklılığın, kârlılığın ve sosyal kabulün artmasına da katkıda bulunur.

9. Stres ve Hastalık Belirtilerini Görmezden Gelmek:

Sığır son derece hassas hayvanlardır ve onların refahı genel sürü sağlığını ve üretkenliğini doğrudan etkiler. Stres veya hastalık belirtilerini göz ardı etmek, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde önemli refah sorunlarına ve ekonomik kayıplara yol açabilir.

Sığır üreticilerinin, yaygın stres etkenleri ve hastalık semptomları hakkında keskin bir farkındalık geliştirmeleri, potansiyel sağlık sorunlarını daha kötüleşmeden önce tespit edip ele almalarını sağlamaları gerekiyor.

Sığırlarda stres belirtileri; davranış değişiklikleri, yem alımının azalması, kilo kaybı ve hastalıklara karşı artan duyarlılık dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Aşırı sıcaklıklar, aşırı kalabalık veya yetersiz barınak gibi çevresel stres etkenleri, stres seviyelerini arttırabilir ve hayvan refahını tehlikeye atabilir . Temiz suya geniş erişim, yeterli gölge ve rahat dinlenme alanları sağlamak gibi stres etkenlerini en aza indiren yönetim uygulamalarının uygulanması, sığırlar için elverişli ve stressiz bir ortam sağlar.

Erken teşhis ve müdahale için hastalık veya rahatsızlık belirtilerinin izlenmesinde dikkatli olunması önemlidir. Sığırlarda hastalığın yaygın göstergeleri arasında ateş, uyuşukluk, süt üretiminde azalma, solunum sıkıntısı, ishal ve topallık yer alır .

Bir veterinerle yakın çalışma ilişkisi kurmak ve düzenli fiziksel muayeneler, teşhis testleri ve aşılama programları dahil olmak üzere rutin sağlık izleme protokollerini uygulamak, proaktif hastalık yönetimini ve gerektiğinde zamanında tedavi müdahalelerini kolaylaştırır.

Taşıma, taşıma ve tıbbi prosedürler gibi rutin yönetim görevleri sırasında düşük stresli bir taşıma ortamının teşvik edilmesi , strese bağlı sağlık sorunları riskini en aza indirir ve genel hayvan refahını artırır.

Çiftlik personeline düşük stresli işleme teknikleri konusunda yeterli eğitim sağlamak ve işleme prosedürleri sırasında stresi ve rahatsızlığı en aza indirecek şekilde tasarlanmış ekipmanları kullanmak, insanlar ve sığırlar arasında olumlu ve saygılı bir ilişki geliştirir.

10. Sürekli Öğrenme ve Gelişimin İhmal Edilmesi:

Sığır yetiştiriciliği, teknolojideki ilerlemelerden, pazar taleplerindeki değişikliklerden ve değişen mevzuat gerekliliklerinden etkilenen dinamik ve gelişen bir endüstridir. Bilgi sahibi olmayı ve ortaya çıkan trendlere ve en iyi uygulamalara uyum sağlamayı ihmal etmek, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini engelleyebilir.

Hızla değişen tarım ortamında bir adım önde olmak ve başarıyı en üst düzeye çıkarmak için sürekli öğrenme ve iyileştirme kültürünü benimsemek çok önemlidir.

Çalıştaylar, seminerler, web seminerleri ve endüstri konferansları gibi sürekli eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına katılmak, büyükbaş hayvancılıkla ilgili en son araştırma bulguları, teknolojik yenilikler ve yönetim stratejileri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Endüstri uzmanlarından, büyükbaş hayvan çiftçilerinden ve yayım uzmanlarından öğrenmek, işbirliğini, ağ oluşturmayı ve bilgi paylaşımını teşvik ederek yenilikçi yaklaşımları benimsemenize ve zorlukların daha etkili bir şekilde üstesinden gelmenize olanak sağlar.

Çözüm:

Sığır yetiştiriciliği, ayrıntılara dikkat edilmesini ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gerektiren çok yönlü bir çabadır. Yaygın hatalardan kaçınarak ve proaktif çözümler uygulayarak, büyükbaş hayvan sürünüzün sağlığını, refahını ve verimliliğini artırırken, operasyonlarınızın uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve karlılığını da sağlayabilirsiniz.

Beslenme, mera yönetimi, sağlık protokolleri, altyapı, üreme planlaması, genetik seçilim, kayıt tutma, çevre yönetimi, stres ve hastalık yönetimi ve sürekli öğrenme, başarılı sığır çiftçiliğinin ayrılmaz bileşenleridir.

Sağlam yönetim uygulamalarını öğrenme ve iyileştirme taahhüdüyle birleştiren büyükbaş hayvan çiftçiliğine bütünsel bir yaklaşım, gelişen sürülerin ve dayanıklı sığır yetiştiriciliği işletmelerinin temelini oluşturur.

Yapay etin karbon ayak izi daha mı büyük?

Hayvan hücrelerinden kültürlenen laboratuvarda yetiştirilen et, et hayvanı yetiştirmekten çevresel açıdan daha sürdürülebilir olarak pazarlanıyor. Ancak California Davis Üniversitesi’nin yeni araştırması, hücre kültürlü etin karbon ayak izinin endüstrinin sandığından daha kapsamlı olduğunu öne sürüyor. 

UC-Davis’teki araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen etin her üretim aşamasında enerji döngüsünü ve sera gazı emisyonlarını incelediler ve bunu çiftlikten tabağa sığır eti yetiştirme üretimiyle karşılaştırdılar. Şu anda laboratuvarda yetiştirilen et endüstrisi, ilaç yapımında kullanılan benzer bir teknoloji olan hayvan hücrelerini çoğaltmak için bileşenler oluşturmak için canlı organizmaları kullanan saflaştırılmış büyüme ortamını kullanma zorluğuyla karşı karşıyadır. 

 Doktora mezunu ve baş araştırmacı Derrick Risner, “Büyüme ortamını farmasötik düzeylere kadar arıtmak zorunda kalan şirketler daha fazla kaynak kullanıyor ve bu da küresel ısınma potansiyelini artırıyor” diyor.

Laboratuarda yetiştirilen et şirketlerinin çoğunun, ürünlerinin çevresel etkilerine ilişkin veriler sunmadığını söylüyor. 

Ulusal Sığır Yetiştiricileri Sığır Eti Derneği’nin hayvan sağlığı ve gıda güvenliği politikası direktörü Rebecca Barnett, “Laboratuvarda yetiştirilen et şirketleri yeterli veriyi paylaşmadı, bu da tüketicilere ürünlerinin gerçek çevresel etkileri hakkında sınırlı bilgi bıraktı” diyor. “Bu, Çevre Koruma Ajansı ve ABD Tarım Bakanlığı aracılığıyla yaygın olarak mevcut olan emisyon verileriyle tarımın tersidir.” 

 Risner ve ekibinin çalışması aynı zamanda saflaştırılmış medya üretim yönteminin, hücre kültürlü etin, üretilen her kilogram et için salınan karbondioksit eşdeğeri olan perakende sığır eti ortalamasından dört ila 25 kat daha fazla enerji kullanmasını sağladığını buldu.

Araştırma çalışmalarına göre, tarımdan kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarının yalnızca %2’si sığırlardan kaynaklanıyor. Barnett’e göre, 50 yılı aşkın bir süredir sığır eti endüstrisi hayvan başına %60 daha fazla sığır eti üretiyor ancak aynı zamanda emisyonlarını da sığır eti başına %40 oranında azaltıyor. 

Risner, “Bu ürün “ilaç” yaklaşımı kullanılarak üretilmeye devam ederse, çevre açısından daha kötü olacak ve geleneksel sığır eti üretiminden daha pahalı olacak” diye ekliyor. 

 Gelecekte iklim dostu burger mi var?

Risner, hücre kültürü endüstrisinin hedeflerinden birinin, pahalı ve enerji yoğun farmasötik içerik sürecini kullanmadan, öncelikle gıda sınıfı bileşenler veya kültürler olmak üzere laboratuvarda yetiştirilen et üretmek olduğunu söylüyor. 

Risner’ın bu üretim senaryosu üzerine yaptığı önceki araştırma, kültürlü etin çevresel açıdan rekabetçi ancak geniş bir yelpazede olduğunu ortaya çıkardı. Kültürlü etin küresel ısınma potansiyelinin geleneksel sığır eti üretimine göre %80 daha düşük ila %26 daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu sonuçlar daha ümit vericidir; ancak “ilaçtan gıdaya” geçişin önemli bir teknik zorluk olmaya devam ettiğini söylüyor.

Gıda bilimi ve teknolojisi profesörü Edward Spang, “Bulgularımız kültürlü etin çevre açısından geleneksel sığır etinden daha iyi olmadığını gösteriyor. Bu her derde deva değil” diyor. “Gelecekte çevresel etkisini azaltabiliriz, ancak hücre kültürü ortamının performansını aynı anda artırmak ve maliyetini azaltmak için önemli bir teknik ilerleme gerektirecektir.”

Araştırmada, Risner ve Sprang ayrıca verimli sığır eti üretim sistemlerinin tüm senaryolarda (hem gıda hem de ilaç teknikleri) kültürlü etten daha iyi performans gösterdiğini gösterdi; bu da çiftlikte iklim dostu sığır eti üretimine yönelik yatırımların belirli bir oranda emisyonlarda daha önemli azalmalar sağlayabileceğini öne sürüyor. kültürlü et yatırımlarına kıyasla daha hızlı.

Birçok sığır işletmesi, sürü genetiğini mükemmelleştiriyor, hassas otlatma yönetim sistemlerini kullanıyor ve doğal kaynakların korunmasını önemli ölçüde geliştiren yem bahçesi teknolojisini uyarlıyor. Barnett, hücre kültürüyle üretilen etlerin çoğunun, ürünlerini büyük ölçekte üretmek için büyük fabrikalara bağımlı olduğunu ve bunun da geleneksel çiftçilik ve hayvancılığın sağladığı faydaların hiçbirini sağlamadığını söylüyor. 

Başka bir deyişle, teknolojilerin gelişimi ve bunun kültürlü et ile geleneksel sığır eti üretimindeki rolü, hem verimliliğin arttırılması hem de çevresel etkilerin azaltılması açısından hayati bir rol oynamaya devam edecektir. 

Laboratuvarda yetiştirilen etin “ilaçtan gıdaya” sıçramasına yardımcı olacak gerekli teknolojiyi geliştirmek, bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve eğitimcilerden oluşan disiplinler arası bir grup olan UC-Davis Kültürlü Et Konsorsiyumu’nun hedefleri arasında yer alıyor. 

Şu anda, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Tarım Bakanlığı (USDA), laboratuvarda yetiştirilen ürünlerin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmayı kabul etti; FDA, hücre hasadını denetledi ve USDA’nın Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi, ürün sonrası ürün üzerinde yargı yetkisini üstlendi. hasat, diye ekliyor Barnett. 

Son zamanlarda FDA, Good Meats ve Upside Foods adlı iki şirketin insan tüketimine uygun hücre kültürlü tavuk üretmesini onayladı. Hücre bazlı ürün hala USDA tarafından onaylanmayı bekliyor. 

Risner, “Benim endişem, hücre kültürü endüstrisinin bunu çok hızlı bir şekilde büyütmesi ve çevreye zararlı bir şeyler yapmasıdır” diyor.

“Sığır üreticileri rekabetten korkmuyor ama tüketiciler satın aldıkları ürün konusunda şeffaflığı hak ediyor. Alternatif protein şirketlerinin aldatıcı pazarlama uygulamaları yoluyla tüketicileri yanlış bilgilendirmesine izin verilmemelidir” diye ekliyor Barnett. 

Bununla birlikte, laboratuvar bazlı et daha iklim dostu bir burgerle sonuçlanmasa bile, bu çabadan öğrenilecek değerli bilimler var. 

“Bu, çevre dostu et üretimine yol açmayabilir, ancak daha ucuz ilaçlara yol açabilir” diyor.

Serin havalarda serbest gezen tavukların beslenmesi

Kışın, serbest gezinen tavukların yemek yiyebilecekleri böcekleri yoktur, ancak hafif kar altında kaşınmayı, tohum toplamayı ve sonbahar bahçesindeki çöpleri kemirmeyi severler. Gerçekten soğuk ve karlı günlerde onları kümese kilitlemek iyi bir fikirdir.

 Serbest gezinen tavukların yılın diğer zamanlarında bol miktarda yiyecek bulduğunu ancak kış aylarında beslenmelerinde onlara yardımcı olmanız gerektiğini söylüyor.

“Onlara salatalarınızdan ya da keserken sofradan kalan artıkları sunun. Şu havuç kabuklarını saklayın, marulun, ıspanağın uçlarını ve buna benzer şeyleri saklayın. Oraya atın, bırakın onları gagalasınlar ve Biraz yeşillik. Oldukça işe yarayan başka bir fikir de bir balkabağını veya kabakları kesip içini açmalarına izin vermek,” diyor Frame. “Bu kabak türü bitkiler A vitamini açısından çok zengin, ayrıca bu onlara yapacak bir şeyler veriyor.”

Vitamin açısından oldukça zengin olan yeşil yapraklı yonca samanını sunmaktan hoşlandığını söylüyor. Bir ağa bir dilim saman koyarsanız ve onu asarsanız, kuşlar onu gagalayarak egzersiz yapar ve uyarılır. Ayrıca kırık mısırın çizik olarak sunulmasını da tavsiye ediyor. Mısır karbonhidrat bakımından zengindir ve vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

Yetersiz beslenmediklerinden emin olmak için tavuklarınızı yakından takip edin.

  “Genellikle zayıflayacaklar veya raşitizm varsa veya yeterli kalsiyum veya D vitamini alamıyorlarsa olası topallık belirtileri göstermeye başlayacaklar” .

   “Bu gerçek bir endişe ve bu nedenle, kuşları beslerken herhangi bir stresli hava durumunda muhtemelen en önemli şey, yeterli miktarda dengeli tavuk yemi kaynağına sahip olduklarından emin olmaktır çünkü bu, tüm kalsiyum ve fosfor gibi şeyleri içerir. ihtiyaçları var.”

  Suudi Arabistan Özbekistan’da hayvan çiftliği kuracak

  Özbekistan’ın Cidde Başkonsolosu Nadir Turgunov, Suudi Arabistan Muhaidib Grubu başkan yardımcısı Emad bin Abdulkadir el-Muhaidib ve UFMC genel müdürü Tarık el-Shuwaimi el-Jammaz ile görüştü. .

  Diyalogda, yabancı yatırımların Özbekistan’a çekilmesi, ülkede üretilen nihai ürünlerin ihracatının artırılması ve yerel işletmelerin faaliyetlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

  Muhaidib Grubu şirketlerinden Emad bin Abdulkadir, Özbekistan’ın şu anda meyve ve sebze, kuru meyve ve kuruyemiş yetiştirme ve işleme konusunda oldukça fazla deneyime sahip olduğunu ve bu ürünleri ihraç etmek için yeterli potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

  “Özbekistan’da yetişen meyveler kalitesi ve lezzetiyle Arap pazarlarının ilgisini çekiyor” dedi.

  Ekolojik kaliteli ürünler ve “sağlıklı beslenme” programı çerçevesinde Özbekistan’dan kuru meyve, badem, fındık ve kestanenin yanı sıra buğday ve tahıl ürünlerini de almaya hazırız.

  Bugün Suudi Arabistan’da geri dönüştürülmüş ambalaj pazarı büyüyor.

  Bu tür ürünler yüksek hijyen standartlarını karşılıyor ve müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor ve tüketiciler tarafından olumlu karşılanıyor.”Suudi UFMC şirketinin genel müdürü Tarık el-Shuwaimi el-Jammaz ile yapılan son diyalogda tarım alanındaki işbirliği konularına özel önem verildi.

  UFMC başkanı, hayvancılık için hazır yem üretme ve Özbekistan’dan kepek, yonca ve arpa ürünlerini ihraç etme arzusunu dile getirdi.

  Tarık el-Şuveymi el-Jammaz, “Özbekistan’da hayvancılık çiftlikleri kurma projesini hayata geçirebiliriz” dedi. “Ayrıca burada yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini Suudi Arabistan’a ihraç etmeye başlayacağız.

  “Müzakereler sonunda Özbekistan’ın ilgili kuruluşlarıyla ileriye yönelik projelerin hayata geçirilmesini görüşmek üzere toplantılar düzenlenmesine karar verildi.