Sığır Yetiştiriciliğinde İlk 10 Hata ve Nasıl Düzeltilir?

Sığır yetiştiriciliği hem ödüllendirici hem de zorlu bir çabadır; Sığır yetiştirmenin inceliklerini yönetmek beceri, bilgi ve ayrıntılara yönelik keskin bir bakış gerektirir. Yol boyunca engellerle karşılaşmak doğal olsa da, bazı hatalar başarınızı engelleyebilir ve sürünüzün refahını etkileyebilir.

Bu kılavuz, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaçınılması gereken en önemli 10 hatayı ve bunları düzeltmek için uygulanabilir çözümleri ortaya çıkaracaktır.

1. Doğru Beslenmenin İhmal Edilmesi:

Beslenme sığır sağlığı ve verimliliğinin temel taşını oluşturur. Sığırların büyümeyi , üremeyi ve genel refahı desteklemek için karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve minerallerden oluşan dengeli bir diyete ihtiyacı vardır .

Mera yemleri, otlayan sığırlar için birincil beslenme kaynağı olarak hizmet eder, ancak özellikle emzirme veya gebelik gibi talebin yüksek olduğu dönemlerde, onların özel beslenme gereksinimlerini karşılamak için takviye gerekli olabilir.

Yemlerin besin içeriğinin analiz edilmesi ve ticari yem veya mineral karışımlarıyla takviye edilmesi, besin açığının kapatılmasına ve optimum performansın sağlanmasına yardımcı olabilir.

Farklı sığır sınıflarının beslenme ihtiyaçlarını anlamak önemlidir. Örneğin, büyüyen buzağıların, üreme koşullarındaki emziren ineklerden veya boğalardan farklı gereksinimleri vardır.

Nitelikli bir beslenme uzmanına veya uzatma uzmanına danışmak, sürünüzün özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış diyetlerin formüle edilmesi konusunda değerli bilgiler sağlayabilir.

Vücut kondisyon puanlarının düzenli olarak izlenmesi ve besleme stratejilerinin buna göre ayarlanması, yetersiz beslenme veya obeziteye bağlı sorunların önlenmesine yardımcı olarak sığırlarınızın yaşam döngüleri boyunca en iyi sağlık ve üretkenliği korumasını sağlayabilir.

2. Mera Yönetimine Bakış:

Mera yönetimi, otlatma sistemlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahiptir . Aşırı otlatma, yalnızca yem kaynaklarını tüketmekle kalmaz, aynı zamanda toprak yapısına da zarar vererek zamanla erozyona ve mera verimliliğinin azalmasına yol açar.

Yemlerin yeniden büyümesine olanak sağlamak için sığırların padoklar arasında taşındığı dönüşümlü otlatma sistemlerinin uygulanması, yem kullanımının optimize edilmesine yardımcı olur ve mera bozulmasını en aza indirir.

Ek olarak, yonca veya yonca gibi baklagillerin mera karışımlarına dahil edilmesi, besin döngüsünü ve toprak verimliliğini iyileştirerek genel mera verimliliğini artırabilir .

Stratejik mera planlaması, otlatma mevsimi boyunca optimum yem kalitesi ve miktarını korumak için stoklama oranları, otlatma süresi ve dinlenme süreleri gibi faktörlerin dikkate alınmasını içerir.

Elektrikli çit veya geçici çapraz çit kullanmak, verimli mera rotasyonunu kolaylaştırır ve yem mevcudiyeti ve hayvanların beslenme ihtiyaçlarına dayalı olarak hedeflenen otlatma yönetimini mümkün kılar.

Düzenli toprak testi ve mera izleme, otlatma yönetimi uygulamalarında zamanında ayarlamalar yapılmasını sağlayarak, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizde sürdürülebilir yem üretimi ve uzun vadeli karlılık sağlar.

3. Sağlık ve Aşılama Protokollerinin Göz ardı Edilmesi:

Sürü sağlığının korunması büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok önemlidir ve hastalıkların önlenmesine yönelik proaktif bir yaklaşım esastır. Sığır viral ishali (BVD), bulaşıcı sığır rinotrakeiti (IBR) ve klostridial enfeksiyonlar (örneğin kara bacak) gibi yaygın bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, hastalık salgınlarını en aza indirmek ve tedavi ve ölümle ilişkili ekonomik kayıpları azaltmak için çok önemlidir.

Veteriner hekiminize danışarak bir aşılama protokolü geliştirmek, sürünüzün bölgesel hastalık risklerine ve bireysel hayvan sağlık durumuna göre uygun aşıları zamanında almasını sağlar.

Biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması sürünüze bulaşıcı hastalıkların girmesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Yeni gelenleri karantinaya almak, sıkı hijyen protokolleri uygulamak ve diğer çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlarla teması sınırlamak, hastalığın bulaşma riskini azaltabilir.

Ek olarak, düzenli parazit kontrolü, solucanların yok edilmesi ve hastalık belirtilerinin izlenmesini içeren sağlam bir sürü sağlığı yönetim programının sürdürülmesi, hastalığın yayılmasını azaltmak ve genel sürü performansı üzerindeki etkiyi en aza indirmek için erken tespit ve müdahaleye olanak tanır.

4. Uygun Tesis ve Altyapı Eksikliği:

Etkili işleme tesisleri ve altyapısı, güvenli ve verimli sığır yönetimi operasyonları için gereklidir. Ağıllar, oluklar ve geçitler gibi iyi tasarlanmış işleme tesisleri, hem sığırlar hem de bakıcılar üzerindeki stresi en aza indirirken ayırma, aşılama ve tıbbi tedaviler gibi rutin görevleri kolaylaştırır.

Günlük kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde oluşturulmuş sağlam ve dayanıklı altyapıya yatırım yapmak, uzun vadeli operasyonel verimlilik sağlar ve taşıma prosedürleri sırasında kaza veya yaralanma riskini azaltır.

Yeterli barınak ve barınak sağlamak , sığırları aşırı hava koşullarından korumak, ısı stresini en aza indirmek ve yıl boyunca konfor ve refahlarını sağlamak için kritik öneme sahiptir .

Barınak seçenekleri , sürü boyutuna ve çevre koşullarına bağlı olarak havalandırma, yataklama ve alan gereksinimleri dikkate alınarak basit üç taraflı barınaklardan tamamen kapalı ahırlara kadar çeşitlilik gösterir .

Düzgün bakımı yapılan çitler ve kapılar aynı zamanda çiftlik hayvanlarını kontrol altına almak ve otlatma alanlarını belirlemek, kaçma ve komşu mülklerle çatışma riskini azaltmak için de gereklidir.

Altyapı yatırımlarına ve bakımına öncelik vermek, güvenli ve elverişli bir çalışma ortamını teşvik ederken, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizde genel sürü yönetimi uygulamalarını geliştirir.

5. Üreme Planlamasında Başarısızlık:

Üreme yönetimi, başarılı sığır yetiştiriciliğinin temel taşıdır ve sürü üretkenliğini ve kârlılığını doğrudan etkiler.

Üretim hedeflerinize uygun stratejik bir yetiştirme programı geliştirmek, sürünüzdeki üreme verimliliğini optimize etmek ve genetik potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

Kapsamlı bir üreme yönetimi planının temel bileşenleri, üreme mevsimi uzunluğunun belirlenmesini, uygun yetiştirme yöntemlerinin seçilmesini (doğal hizmet ve suni tohumlama ) ve gebelik oranlarını optimize etmek için kızgınlık döngülerinin senkronizasyonuna yönelik protokollerin uygulanmasını içerir .

Düzenli gebelik teşhisi ve buzağılama aralıkları yoluyla üreme performansının izlenmesi, üreme verimsizliklerinin zamanında tespit edilmesine ve düzeltici tedbirlerin uygulanmasına olanak sağlar.

Beslenme yetersizlikleri , sağlık sorunları veya boğa doğurganlık sorunları gibi üremenin gecikmesine katkıda bulunan faktörlerin ele alınması , gebelik oranlarının iyileştirilmesine ve sürüdeki açık ineklerin sayısının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ek olarak, kızgınlık senkronizasyon protokolleri ve üreme ultrasonu teşhisleri gibi teknolojilerin birleştirilmesi üreme verimliliğini artırabilir ve üreme başarısını en üst düzeye çıkarmak için zamanında müdahaleleri kolaylaştırabilir.

6. Genetik Seçimin İhmal Edilmesi:

Genetik seçilim, sığır sürünüzün özelliklerini ve performans özelliklerini şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. Seçici yetiştirme ve genetik iyileştirme programları yoluyla büyüme hızı, karkas kalitesi, hastalık direnci ve annelik içgüdüsü gibi özelliklere öncelik verilmesi, zaman içinde sürü üretkenliğini ve karlılığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Tahmini damızlık değerleri (EBV’ler) , genomik testler ve performans kayıtları gibi araçların kullanılması, sürü genetiğini optimize etmek için yedek düvelerin ve damızlık hayvanların seçiminde bilinçli karar alınmasını sağlar.

Saygın yetiştiricilerle işbirliği yapmak ve cins ilişkilendirme programlarına katılmak, üstün genetiğe ve üretim hedeflerinizle uyumlu arzu edilen özelliklere sahip damızlık stoklarına erişim sağlayabilir.

Son olarak, sürünüzdeki genetik ilerlemenin sürekli değerlendirilmesi ve kıyaslanması, gelişen pazar taleplerini ve tüketici tercihlerini karşılamak için yetiştirme hedeflerinin ve seçim kriterlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanır.

7. Kötü Kayıt Tutma Uygulamaları:

Etkin kayıt tutma, sığır yetiştiriciliğinde bilinçli karar vermenin ve operasyonel başarının temelidir. Sürü yönetimi faaliyetleri, sağlık tedavileri, üreme performansı ve finansal işlemlere ilişkin doğru ve ayrıntılı kayıtların tutulması, sürü performansı, eğilimler ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler sağlar . Çiftlik yönetimi yazılımı veya elektronik tablo uygulamaları gibi dijital kayıt tutma sistemleri , yönetim kararlarını bilgilendirmek ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için verileri düzenlemek ve analiz etmek için kullanışlı araçlar sunar.

Kapsamlı kayıt tutma, eğilimlerin, modellerin ve müdahale gerektiren potansiyel sorunların zamanında tanımlanmasını kolaylaştırarak sürü sağlığı, üreme ve finansal kaynakların proaktif yönetimini sağlar.

Doğum tarihleri, sağlık tedavileri ve performans ölçümleri de dahil olmak üzere bireysel hayvan geçmişlerinin takip edilmesi, kişiselleştirilmiş yönetim yaklaşımlarına ve belirli hayvan ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hedefli müdahalelere olanak tanır.

Ek olarak, doğru mali kayıtların tutulması, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizdeki yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için girdi maliyetlerini izlemenize, karlılığı takip etmenize ve kaynak tahsisini optimize etmenize yardımcı olur.

Kaydedilen verilerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve analizi, üreticilerin iyileştirme alanlarını belirlemesine, düzeltici eylemler uygulamasına ve yönetim stratejilerinin zaman içindeki etkinliğini ölçmesine olanak tanır.

Kayıt tutmanın rutin çiftlik yönetimi uygulamalarına dahil edilmesi, karar verme süreçlerinde hesap verebilirliği, şeffaflığı ve verimliliği teşvik eder ve sonuçta büyükbaş hayvancılık işletmenizin uzun vadeli başarısına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

8. Çevresel Hususların Gözden Geçirilmesi:

Çevre yönetimi, sürdürülebilir büyükbaş hayvancılık uygulamalarının kritik bir yönü olarak giderek daha fazla kabul görmektedir . Çevresel hususların ihmal edilmesi, doğal kaynaklar üzerinde olumsuz etkilere, mevzuata uygunluk sorunlarına ve itibarın zarar görmesine neden olabilir.

Çevrenin korunmasına ve kaynak verimliliğine öncelik veren sürdürülebilir tarım uygulamalarının uygulanması, ekolojik ayak izlerini en aza indirmek ve büyükbaş hayvancılık operasyonlarınızın uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemlidir.

Gübrenin kompost haline getirilmesi veya gübre olarak kullanılması gibi etkili atık yönetimi stratejileri, besin akışının azaltılmasına ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesine yardımcı olur. Dönüşümlü otlatma da dahil olmak üzere otlatma sistemlerinin düzgün bir şekilde yönetilmesi, erozyonu ve habitat bozulmasını azaltırken toprak sağlığını, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini artırır.

Verimli dağıtım mekanizmalarına sahip sulama sistemleri, tarımsal su depoları kurmak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için akışı yönetmek gibi su tasarrufu önlemlerinin uygulanması , su kullanım verimliliğinin optimize edilmesine ve su ekosistemlerinin korunmasına yardımcı olur.

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri, çevresel hususları çiftlik yönetimi uygulamalarına entegre ederek, olumsuz çevresel etkileri en aza indirebilir, kaynak verimliliğini artırabilir ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlayabilir.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemek yalnızca çevreye fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş bir toplulukta dayanıklılığın, kârlılığın ve sosyal kabulün artmasına da katkıda bulunur.

9. Stres ve Hastalık Belirtilerini Görmezden Gelmek:

Sığır son derece hassas hayvanlardır ve onların refahı genel sürü sağlığını ve üretkenliğini doğrudan etkiler. Stres veya hastalık belirtilerini göz ardı etmek, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde önemli refah sorunlarına ve ekonomik kayıplara yol açabilir.

Sığır üreticilerinin, yaygın stres etkenleri ve hastalık semptomları hakkında keskin bir farkındalık geliştirmeleri, potansiyel sağlık sorunlarını daha kötüleşmeden önce tespit edip ele almalarını sağlamaları gerekiyor.

Sığırlarda stres belirtileri; davranış değişiklikleri, yem alımının azalması, kilo kaybı ve hastalıklara karşı artan duyarlılık dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Aşırı sıcaklıklar, aşırı kalabalık veya yetersiz barınak gibi çevresel stres etkenleri, stres seviyelerini arttırabilir ve hayvan refahını tehlikeye atabilir . Temiz suya geniş erişim, yeterli gölge ve rahat dinlenme alanları sağlamak gibi stres etkenlerini en aza indiren yönetim uygulamalarının uygulanması, sığırlar için elverişli ve stressiz bir ortam sağlar.

Erken teşhis ve müdahale için hastalık veya rahatsızlık belirtilerinin izlenmesinde dikkatli olunması önemlidir. Sığırlarda hastalığın yaygın göstergeleri arasında ateş, uyuşukluk, süt üretiminde azalma, solunum sıkıntısı, ishal ve topallık yer alır .

Bir veterinerle yakın çalışma ilişkisi kurmak ve düzenli fiziksel muayeneler, teşhis testleri ve aşılama programları dahil olmak üzere rutin sağlık izleme protokollerini uygulamak, proaktif hastalık yönetimini ve gerektiğinde zamanında tedavi müdahalelerini kolaylaştırır.

Taşıma, taşıma ve tıbbi prosedürler gibi rutin yönetim görevleri sırasında düşük stresli bir taşıma ortamının teşvik edilmesi , strese bağlı sağlık sorunları riskini en aza indirir ve genel hayvan refahını artırır.

Çiftlik personeline düşük stresli işleme teknikleri konusunda yeterli eğitim sağlamak ve işleme prosedürleri sırasında stresi ve rahatsızlığı en aza indirecek şekilde tasarlanmış ekipmanları kullanmak, insanlar ve sığırlar arasında olumlu ve saygılı bir ilişki geliştirir.

10. Sürekli Öğrenme ve Gelişimin İhmal Edilmesi:

Sığır yetiştiriciliği, teknolojideki ilerlemelerden, pazar taleplerindeki değişikliklerden ve değişen mevzuat gerekliliklerinden etkilenen dinamik ve gelişen bir endüstridir. Bilgi sahibi olmayı ve ortaya çıkan trendlere ve en iyi uygulamalara uyum sağlamayı ihmal etmek, büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinizin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini engelleyebilir.

Hızla değişen tarım ortamında bir adım önde olmak ve başarıyı en üst düzeye çıkarmak için sürekli öğrenme ve iyileştirme kültürünü benimsemek çok önemlidir.

Çalıştaylar, seminerler, web seminerleri ve endüstri konferansları gibi sürekli eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarına katılmak, büyükbaş hayvancılıkla ilgili en son araştırma bulguları, teknolojik yenilikler ve yönetim stratejileri hakkında değerli bilgiler sağlar.

Endüstri uzmanlarından, büyükbaş hayvan çiftçilerinden ve yayım uzmanlarından öğrenmek, işbirliğini, ağ oluşturmayı ve bilgi paylaşımını teşvik ederek yenilikçi yaklaşımları benimsemenize ve zorlukların daha etkili bir şekilde üstesinden gelmenize olanak sağlar.

Çözüm:

Sığır yetiştiriciliği, ayrıntılara dikkat edilmesini ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gerektiren çok yönlü bir çabadır. Yaygın hatalardan kaçınarak ve proaktif çözümler uygulayarak, büyükbaş hayvan sürünüzün sağlığını, refahını ve verimliliğini artırırken, operasyonlarınızın uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve karlılığını da sağlayabilirsiniz.

Beslenme, mera yönetimi, sağlık protokolleri, altyapı, üreme planlaması, genetik seçilim, kayıt tutma, çevre yönetimi, stres ve hastalık yönetimi ve sürekli öğrenme, başarılı sığır çiftçiliğinin ayrılmaz bileşenleridir.

Sağlam yönetim uygulamalarını öğrenme ve iyileştirme taahhüdüyle birleştiren büyükbaş hayvan çiftçiliğine bütünsel bir yaklaşım, gelişen sürülerin ve dayanıklı sığır yetiştiriciliği işletmelerinin temelini oluşturur.

Tarımda Nesnelerin İnterneti: Akıllı Tarımın Yolunu Açmak

Artan küresel gıda talebinin tarım endüstrisi üzerinde baskı yarattığı bir ortamda, sezgilere ve modası geçmiş tarım yöntemlerine güvenmek pratik değildir. Gıda sektörü bir ikilemle karşı karşıyadır: Çevre yönetimine yönelik artan endişeleri ele alırken daha fazla üretmek zorundadır. Akıllı tarım teknolojileri bu dengeleme hareketine yardımcı oluyor.

Tarım işletmeleri, üretkenliği ve verimliliği sürdürülebilir bir şekilde artırmak için IoT’yi (Nesnelerin İnterneti) giderek daha fazla benimsiyor. Burada IoT’nin benimsenmesinin avantajlarını ve tuzaklarını daha derinlemesine inceleyeceğiz ve akıllı tarım potansiyelinden tam anlamıyla yararlanma yolunda nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz.

Akıllı Tarım Nedir?

Her çiftlik, sonuçta tarımsal üretimi etkileyen mikro iklimi, toprağı, arazisi ve diğer özellikleriyle küçük bir evrendir. Nesnelerin İnterneti özellikli akıllı tarım, çiftçilerin tüm bu değişkenleri gerçek zamanlı olarak takip etmelerine, yönetim stratejilerini optimize etmelerine ve otomatik donanım kullanarak bunları rahat bir şekilde eyleme geçirmelerine yardımcı olmak için GPS, sensörler, makineler ve yazılım gibi çeşitli teknolojilerden yararlanır. ofisleri veya evleri. 

Sensör izleme ve yazılım yönetimi çiftçiliğin her yönünü denetler. İnternet ve kablosuz bağlantılar, tüm veri kaynaklarını rahatlıkla tek bir kontrol sistemine bağlar. Zamandan ve emekten tasarruf sağlar, üretimin kalitesini ve hacmini artırır ve yatırım getirisini artırır. Dahası, çiftçiler enerji, su, yakıt, pestisit ve gübre kullanımını optimize ederek maliyetleri düşürüyor ve çevresel ayak izini en aza indiriyor.

Akıllı Tarımın Geleceği

Teknolojiler gelişmeye devam ettikçe IoT destekli akıllı tarımın geleceği parlak görünüyor. Sensörler giderek daha minyatür ve uygun maliyetli hale geliyor ve bu da teknolojiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Veri analitiği teknikleri gelişmeye devam ettikçe Nesnelerin İnterneti geniş veri kümelerinden daha fazla değer yaratabilecek ve çiftçilere verim tahmininde, hastalık ve yabani ot tespitinde ve optimize edilmiş kaynak kullanımında yardımcı olabilecektir. IoT teknolojisinin güçlü müttefikleri olan yeni yapay zeka algoritmaları ve yüksek teknolojili robotlar, akıllı karar almayı daha da ileri taşıyacak ve akıllı çiftliklerde üretkenliği artıracak.

Nesnelerin İnterneti teknolojisi, tarımcıların karşı karşıya olduğu görünen çıkmaz durumdan (ekilebilir arazi eksikliği, sınırlı su kaynakları ve tahmin edilmesi zor hava koşullarında gıda üretimini radikal bir şekilde artırma zorunluluğu) kurtulma konusunda kesinlikle çok şey vaat ediyor. IoT dağıtımlarının sunduğu etkileyici fayda kapsamına rağmen, zorluklarla doludur. Ancak devam eden teknoloji ilerlemesi ve kilit paydaşların ve çiftçi topluluklarının ortak çabaları bunların aşılmasına yardımcı olabilir. IoT’nin benimsenmesinin önündeki önemli engeller ortadan kaldırıldığında, teknoloji, dünyayı sürdürülebilir bir şekilde besleyen yepyeni tarımın itici gücü haline gelecek

Yatmadan önce süt içmek faydalı mıdır?

Süt ürünlerinin bir diğer popüler ve lezzetli türü olan peynir, sekiz temel besin maddesi sağlar . Ve tıpkı sütteki besinler gibi her birinin kendine özgü rolleri vardır. Benzer şekilde peynir de yatmadan önce faydalı bir atıştırmalık olabilir.

Uykuyu kolaylaştıran triptofan, magnezyum ve çinkonun yanı sıra peynir, kas onarımı için önemli olan kazein de dahil olmak üzere yüksek kaliteli protein sağlar. Uyuduğumuzda vücudumuz önemli bir sıfırlama sürecinden geçer. Yani yatmadan önce peynir gibi kazeinli yiyecekler yemek, bu gece iyileşme ve bakımdan faydalanabilir. Proteinli gıdalar da tatmin edicidir ve bu nedenle sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir, bu da şarküteri masasını geceleri daha da baştan çıkarıcı hale getirir.

Yani, yatmadan önce peynirin tadını çıkarırsanız, vücudunuz iyileşirken ve onarılırken kendinizi daha kolay dinlenirken bulabilir ve günü yakalamaya hazır bir şekilde uyanmanıza olanak tanıyabilirsiniz.

Yatmadan önce yoğurt yerseniz ne olur?

Geride kalmamak için yoğurt, besin değeri yüksek bir diğer popüler süt ürünüdür. Yoğurt , protein ve çinko da dahil olmak üzere dokuz temel besin maddesi sağlar . Bu, içerdiği triptofan ve magnezyumun yanı sıra, yoğurdu uykuyu destekleyen bir diyete akıllı bir katkı haline getirir. Ancak bu bağırsak sağlığına yararlı süt ürünlerinin daha iyi uykuya yol açmasının başka bir nedeni daha var.

Araştırmalar, fermente süt ürünlerinin, uyku kalitesine yardımcı olabilecek inhibitör bir nörotransmitter olan gama-aminobutirik asit (GABA) içerdiğini göstermektedir . Yoğurt gibi fermente süt ürünleri, anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilen ve onarıcı bir gece uykusuna katkıda bulunabilen benzersiz biyoaktif bileşiklere sahiptir. Son olarak, probiyotik bir gıda olarak yoğurt, bağırsak-beyin ekseni yoluyla zihinsel sağlığı ve refahı destekleyebilecek sağlıklı bir mikrobiyomu besler .

Bu nedenle, yoğurt içeren bir gece ritüeli, zihninizin ve vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olabilir ve birlikte daha iyi bir gece uykusunu destekleyebilir.

Süt ürünleriyle ilgili bir ikilem yaşadığınızda ne olur?

Süt ürünleri geceleri daha kolay dinlenmenize yardımcı olsa da herkes gece geç saatte sütlü atıştırmalıklardan aynı şekilde keyif alamaz. Laktoz intoleransı ve süt ürünleri alerjisi gibi durumlar, kişinin tolere edebileceği süt ürünlerinin türünü ve miktarını doğrudan etkileyecektir. 

Birisinin süt ürünlerine alerjisi varsa, süt ürünlerinden tamamen kaçınmak en iyisidir. Alternatif olarak, laktoz intoleransı olan kişilerin süt ürünlerini tamamen bırakmaları gerekmeyebilir; Yunan yoğurdu veya laktoz içermeyen sütü denemek gibi laktoz dostu ipuçlarından yararlanabilirler.

Süt ürünlerini yatmadan önce faydaları

Süt ürünleri beslenmesi size gece gündüz fayda sağlayabilir. İşte süt ürünlerinin yatmadan önce sağladığı faydaların kısa bir özeti:

 • Süt ürünleri, serotonin ve melatonin üretimi için gerekli olan triptofan, magnezyum ve çinko içerir; bunların her ikisi de uykuya katkıda bulunabilir.
 • Süt ve diğer süt ürünlerindeki antioksidan ve antiinflamatuar bileşenler uyku kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunabilir.
 • Peynir gibi süt gıdalarındaki yüksek kaliteli protein, yatmadan önce faydalı bir sakinleştirici etkiye sahip olabilir ve onarıcı uykuyu destekleyebilir.
 • Yoğurt ve diğer fermente süt ürünlerindeki GABA, uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Yapay etin karbon ayak izi daha mı büyük?

Hayvan hücrelerinden kültürlenen laboratuvarda yetiştirilen et, et hayvanı yetiştirmekten çevresel açıdan daha sürdürülebilir olarak pazarlanıyor. Ancak California Davis Üniversitesi’nin yeni araştırması, hücre kültürlü etin karbon ayak izinin endüstrinin sandığından daha kapsamlı olduğunu öne sürüyor. 

UC-Davis’teki araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen etin her üretim aşamasında enerji döngüsünü ve sera gazı emisyonlarını incelediler ve bunu çiftlikten tabağa sığır eti yetiştirme üretimiyle karşılaştırdılar. Şu anda laboratuvarda yetiştirilen et endüstrisi, ilaç yapımında kullanılan benzer bir teknoloji olan hayvan hücrelerini çoğaltmak için bileşenler oluşturmak için canlı organizmaları kullanan saflaştırılmış büyüme ortamını kullanma zorluğuyla karşı karşıyadır. 

 Doktora mezunu ve baş araştırmacı Derrick Risner, “Büyüme ortamını farmasötik düzeylere kadar arıtmak zorunda kalan şirketler daha fazla kaynak kullanıyor ve bu da küresel ısınma potansiyelini artırıyor” diyor.

Laboratuarda yetiştirilen et şirketlerinin çoğunun, ürünlerinin çevresel etkilerine ilişkin veriler sunmadığını söylüyor. 

Ulusal Sığır Yetiştiricileri Sığır Eti Derneği’nin hayvan sağlığı ve gıda güvenliği politikası direktörü Rebecca Barnett, “Laboratuvarda yetiştirilen et şirketleri yeterli veriyi paylaşmadı, bu da tüketicilere ürünlerinin gerçek çevresel etkileri hakkında sınırlı bilgi bıraktı” diyor. “Bu, Çevre Koruma Ajansı ve ABD Tarım Bakanlığı aracılığıyla yaygın olarak mevcut olan emisyon verileriyle tarımın tersidir.” 

 Risner ve ekibinin çalışması aynı zamanda saflaştırılmış medya üretim yönteminin, hücre kültürlü etin, üretilen her kilogram et için salınan karbondioksit eşdeğeri olan perakende sığır eti ortalamasından dört ila 25 kat daha fazla enerji kullanmasını sağladığını buldu.

Araştırma çalışmalarına göre, tarımdan kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarının yalnızca %2’si sığırlardan kaynaklanıyor. Barnett’e göre, 50 yılı aşkın bir süredir sığır eti endüstrisi hayvan başına %60 daha fazla sığır eti üretiyor ancak aynı zamanda emisyonlarını da sığır eti başına %40 oranında azaltıyor. 

Risner, “Bu ürün “ilaç” yaklaşımı kullanılarak üretilmeye devam ederse, çevre açısından daha kötü olacak ve geleneksel sığır eti üretiminden daha pahalı olacak” diye ekliyor. 

 Gelecekte iklim dostu burger mi var?

Risner, hücre kültürü endüstrisinin hedeflerinden birinin, pahalı ve enerji yoğun farmasötik içerik sürecini kullanmadan, öncelikle gıda sınıfı bileşenler veya kültürler olmak üzere laboratuvarda yetiştirilen et üretmek olduğunu söylüyor. 

Risner’ın bu üretim senaryosu üzerine yaptığı önceki araştırma, kültürlü etin çevresel açıdan rekabetçi ancak geniş bir yelpazede olduğunu ortaya çıkardı. Kültürlü etin küresel ısınma potansiyelinin geleneksel sığır eti üretimine göre %80 daha düşük ila %26 daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu sonuçlar daha ümit vericidir; ancak “ilaçtan gıdaya” geçişin önemli bir teknik zorluk olmaya devam ettiğini söylüyor.

Gıda bilimi ve teknolojisi profesörü Edward Spang, “Bulgularımız kültürlü etin çevre açısından geleneksel sığır etinden daha iyi olmadığını gösteriyor. Bu her derde deva değil” diyor. “Gelecekte çevresel etkisini azaltabiliriz, ancak hücre kültürü ortamının performansını aynı anda artırmak ve maliyetini azaltmak için önemli bir teknik ilerleme gerektirecektir.”

Araştırmada, Risner ve Sprang ayrıca verimli sığır eti üretim sistemlerinin tüm senaryolarda (hem gıda hem de ilaç teknikleri) kültürlü etten daha iyi performans gösterdiğini gösterdi; bu da çiftlikte iklim dostu sığır eti üretimine yönelik yatırımların belirli bir oranda emisyonlarda daha önemli azalmalar sağlayabileceğini öne sürüyor. kültürlü et yatırımlarına kıyasla daha hızlı.

Birçok sığır işletmesi, sürü genetiğini mükemmelleştiriyor, hassas otlatma yönetim sistemlerini kullanıyor ve doğal kaynakların korunmasını önemli ölçüde geliştiren yem bahçesi teknolojisini uyarlıyor. Barnett, hücre kültürüyle üretilen etlerin çoğunun, ürünlerini büyük ölçekte üretmek için büyük fabrikalara bağımlı olduğunu ve bunun da geleneksel çiftçilik ve hayvancılığın sağladığı faydaların hiçbirini sağlamadığını söylüyor. 

Başka bir deyişle, teknolojilerin gelişimi ve bunun kültürlü et ile geleneksel sığır eti üretimindeki rolü, hem verimliliğin arttırılması hem de çevresel etkilerin azaltılması açısından hayati bir rol oynamaya devam edecektir. 

Laboratuvarda yetiştirilen etin “ilaçtan gıdaya” sıçramasına yardımcı olacak gerekli teknolojiyi geliştirmek, bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve eğitimcilerden oluşan disiplinler arası bir grup olan UC-Davis Kültürlü Et Konsorsiyumu’nun hedefleri arasında yer alıyor. 

Şu anda, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Tarım Bakanlığı (USDA), laboratuvarda yetiştirilen ürünlerin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmayı kabul etti; FDA, hücre hasadını denetledi ve USDA’nın Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi, ürün sonrası ürün üzerinde yargı yetkisini üstlendi. hasat, diye ekliyor Barnett. 

Son zamanlarda FDA, Good Meats ve Upside Foods adlı iki şirketin insan tüketimine uygun hücre kültürlü tavuk üretmesini onayladı. Hücre bazlı ürün hala USDA tarafından onaylanmayı bekliyor. 

Risner, “Benim endişem, hücre kültürü endüstrisinin bunu çok hızlı bir şekilde büyütmesi ve çevreye zararlı bir şeyler yapmasıdır” diyor.

“Sığır üreticileri rekabetten korkmuyor ama tüketiciler satın aldıkları ürün konusunda şeffaflığı hak ediyor. Alternatif protein şirketlerinin aldatıcı pazarlama uygulamaları yoluyla tüketicileri yanlış bilgilendirmesine izin verilmemelidir” diye ekliyor Barnett. 

Bununla birlikte, laboratuvar bazlı et daha iklim dostu bir burgerle sonuçlanmasa bile, bu çabadan öğrenilecek değerli bilimler var. 

“Bu, çevre dostu et üretimine yol açmayabilir, ancak daha ucuz ilaçlara yol açabilir” diyor.

Organik Yumurta ve Organik Olmayan Yumurta Dosyası

Markette yumurta kartonu seçimini bunaltıcı mı buluyorsunuz? “Organik “, “serbest dolaşan”, “kafessiz” ve “vejetaryen beslenen” gibi etiketler nedeniyle hangi karton yumurtayı satın almanın en iyi olduğunu bilmek zor! Gıda etiketlemesinin basit ve şeffaf olması gerekirken maalesef durum hiç de öyle değil. Mevcut en  “yumurta hücreli” yumurtaları satın alabilmeniz için yumurta etiketleme sorununu çözmenize yardımcı olacağız!

GELENEKSEL YUMURTALAR

Geleneksel yumurtalar mevcut en etik veya besleyici yumurtalar değildir. Geleneksel yumurta bırakan tavuklar,  iklim kontrollü ahırlarda üst üste dizilmiş kafeslerde barındırılıyor. Kafeslerin içinde kuşların suya ve yiyeceğe sürekli erişimi sağlanır. Bununla birlikte, her kuşa, yaklaşık olarak bir kağıt boyutunda, yaşaması için yalnızca küçük bir alan verilir. Ayrıca tavuklar birbirine çok yakın yaşadığı için geleneksel yumurtaların salmonella bakterisi taşıma olasılığı kafessiz yumurtalara göre 7 kat daha fazladır. Bu kuşların genellikle antibiyotik ve hormon içeren düşük kaliteli yemlerle de beslendiğinden bahsetmiyorum bile – yani, ne yerseniz o olursunuz – eh, fikri anladınız. Geleneksel yumurtalar satın almak için en iyi seçenek değildir.

KAFESSİZ YUMURTA 

Basitçe söylemek gerekirse kafessiz yumurtalar, kafeste olmayan tavuklardan gelen yumurtalardır. USDA’ya göre bu tavuklar “üretim döngüleri boyunca gıdaya ve tatlı suya sınırsız erişime sahip bir binada, odada veya kapalı alanda serbestçe dolaşabilirler.” Tavukları bu şekilde yetiştirme her zaman en ideal yöntem değildir çünkü daha fazla tavuk şiddetine yol açabilir. Bununla birlikte, geleneksel kafeslerin yaklaşık bir kağıt parçası boyutunda olduğu göz önüne alındığında, geleneksel olarak yetiştirilen tavuklardan kesinlikle bir adım daha ileridedir. 

SERBEST GEZİNEN YUMURTALAR

Serbest dolaşan yumurta etiketleri söz konusu olduğunda çizgiler bulanıklaşabilir. Bunun nedeni, organik yumurtaların serbest gezinen yumurtalar olması gerektiğidir, ancak serbest gezinen yumurtaların organik yemle beslenmeleri gerekmediğinden mutlaka organik olması gerekmez. USDA, yalnızca serbest gezinen yumurtaların, çitlerle çevrili küçük bir açık alana erişimi olan tavuklardan gelmesini şart koşuyor. Bu terim basitçe tavukların dış mekana erişimi olduğunu ima ettiğinden , aslında tüm çiftçiler tavuklarının serbest alanda serbestçe dolaşmasına izin vermez.

Aynı şekilde, “vejetaryen”, “antibiyotik içermez” veya “tamamen doğal” etiketiyle yumurta satanlar da organik yumurtalarla aynı katı kural ve düzenlemelere uymak zorunda değildir. Hiç kimse bu çiftçileri gerçekten kontrol etmiyor; bu nedenle, örneğin “vejetaryen” yumurtanın nelerden oluştuğu konusunda kendi standartlarını belirlemek üreticiye kalmış.

OTLAKTA YETİŞTİRİLEN YUMURTALAR 

Mera yetiştiriciliği aynı zamanda USDA tarafından düzenlenmeyen bir terimdir. Mera yetiştiriciliği, tavukların dış mekana erişimi olması açısından serbest gezinene benzer. Bununla birlikte, kartonda “Merada yetiştirilen” yazıyorsa ve  aynı zamanda  “Sertifikalı İnsancıl” ve/veya “Hayvan Refahı Onaylandı” yazan pullar da varsa bu, her tavuğa 108 metrekarelik dış mekan alanının yanı sıra kapalı ahır alanı verildiği anlamına gelir. . Tavuk yetiştirmenin daha insancıl bir yolu olabilir, ancak USDA tarafından düzenlenmediği göz önüne alındığında, çiftçiler daha sinsi davranışlardan kurtulabilirler.

ORGANİK YUMURTALAR

USDA Organik Sertifikasyon Gereksinimleri uyarınca, organik yumurtalar yalnızca hayvansal yan ürünler, sentetik gübreler, böcek ilaçları veya kimyasal katkı maddeleri içermeyen organik yemle beslenen tavuklardan gelmelidir. Bu tavuklara herhangi bir antibiyotik veya hormon da verilmemelidir. 

Organik yumurtalar %100 serbest dolaşan, kafessiz, açık havada özgürce keyif alabilen tavuklar tarafından yumurtlanmalıdır. Dış mekanları küçük bir ağıl veya kapalı bir avlu alanı olsa bile, her zaman bir dış alana erişimleri olmalıdır. Organik yumurtlayan tavukların da doğal bir tüy dökümü sürecine sahip olması gerekir. Tüy dökme, kuşların yeni tüylere yer açmak için eski tüylerini dökmesidir. Bununla birlikte, bu süreç bazen ticari yumurta ve tavuk üretiminde yiyecek veya su kesilerek tetiklenir, çünkü bu, yumurtlayan tavukların üretken ömrünü uzatır. Genel olarak, organik olarak yetiştirilen tavuklar, hayvan refahı açısından en yüksek potansiyel standardı sunar ve bu da onları mevcut en etik yumurta seçeneği haline getirir.

Organik yumurtalar aynı zamanda mevcut en besleyici yumurta seçeneğidir. Tavuklar kaliteli yemle beslendikleri ve daha iyi yaşamlar sürdürdükleri için daha taze ve daha fazla besin içeren yumurtalar üretirler. Aslında, geleneksel ve organik yumurta arasındaki besin farkını sadece sarılarını karşılaştırarak görebilirsiniz. Organik yumurtalar neredeyse her zaman daha zengin, turuncu bir renge sahip olacak ve geleneksel yumurtalardan çok daha taze bir tada sahip olacaktır.

Son olarak, organik tarım uygulamaları kirliliğin azaltılmasına ve su ile diğer değerli kaynakların korunmasına odaklandığından, organik yumurtaların seçilmesi çevre için daha iyidir. Bu bilinçli adımlar, güvenli gıdaya ve yaşanacak sağlıklı bir gezegene sahip olmamızı sağlamaya yardımcı olur. Mümkünse yerel organik yumurtaları seçin. Yerel yumurtayı seçmek en çevre dostu seçenektir ve yerel yumurtayı seçtiğinizde, bölgenizde desteğinize ihtiyacı olan çiftçilerin desteklenmesine yardımcı olacaksınız!

Şüpheye düştüğünüzde, en katı standartlara uyan çiftçilerden satın aldığınızdan emin olmak için yumurta kartonunun üzerindeki USDA Sertifikalı Organik etiketine bakın.

FİYAT BUNA DEĞER Mİ?

Organik yumurtalar daha pahalı olsa da, bazen ticari yumurtaların maliyetini iki katına çıkarsa da, paranızın karşılığını daha fazla alırsınız. Organik yumurtalar, organik sertifika gerekliliklerinin karşılanmasıyla ilgili ekstra masraflar nedeniyle daha pahalıdır ancak tavuklar kaliteli yemle beslendiğinden ve daha az stresli ortamlarda yaşadıklarından diğer yumurta seçeneklerinden daha besleyicidirler. Bu nedenle sağlığınız, damak tadınız, gezegenin refahı ve etik nedenlerden dolayı mümkünse organik yumurtaları ve yerel organik yumurtaları seçin. 

Bakan Yumaklı’dan hayvan yetiştiricilerine ilişkin açıklama: Çiftçiler dikkat! İlk kez destek eklendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ıslah konusunda yeni yol haritasını kamuoyuyla  paylaştı.

Bakan Yumaklı, “100 bin yetiştiriciye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.  Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması yaygınlaşacak.” dedi. 

Bakan Yumaklı ise, “İlk kez aile işletmelerine yönelik tüm hayvancılık desteklerine ek destek sunuyoruz.

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) düzenlenen basın toplantısında, 2024 2028’de uygulanacak 10 maddelik hayvancılık eylem planını açıkladı.

Bakanlık olarak misyonlarının 85 milyon vatandaş ve 57 milyondan fazla turistin gıda ihtiyacını güvenilir bir şekilde karşılamak olduğunu belirten Yumaklı, eylem planı geliştirerek verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.


Yol haritasının ilk başlığının “Hayvancılık Üretim Planlaması” olduğunu kaydeden Yumaklı, şöyle konuştu: “Yeni sistemde maliyet, kapasite ve dağıtım imkanlarına göre üretim planlaması, nerede ve kaç ürünün üretileceğine dair bir üretim modeli oluşturduk. bölgesel olarak Stratejik öneme sahip kırmızı et, beyaz et Süt ve yumurta kalitesi, yeterli ve sağlıklı üretimin sürekliliğini sağlamak için, suya odaklı ve doğal kaynakları koruyan bir sistemle üretim planlıyoruz.

Bunu kaliteli beslenme üretim kapasitesini göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Hayvancılığın ana girdisi olan meralarımızın özellikleri, yapısı ve pazar imkanlarıyla sözleşmeli üretim modelini de genişletiyoruz” dedi.

Suudi Arabistan Özbekistan’da hayvan çiftliği kuracak

Özbekistan’ın Cidde Başkonsolosu Nadir Turgunov, Suudi Arabistan Muhaidib Grubu başkan yardımcısı Emad bin Abdulkadir el-Muhaidib ve UFMC genel müdürü Tarık el-Shuwaimi el-Jammaz ile görüştü. .

Diyalogda, yabancı yatırımların Özbekistan’a çekilmesi, ülkede üretilen nihai ürünlerin ihracatının artırılması ve yerel işletmelerin faaliyetlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Muhaidib Grubu şirketlerinden Emad bin Abdulkadir, Özbekistan’ın şu anda meyve ve sebze, kuru meyve ve kuruyemiş yetiştirme ve işleme konusunda oldukça fazla deneyime sahip olduğunu ve bu ürünleri ihraç etmek için yeterli potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

“Özbekistan’da yetişen meyveler kalitesi ve lezzetiyle Arap pazarlarının ilgisini çekiyor” dedi.

Ekolojik kaliteli ürünler ve “sağlıklı beslenme” programı çerçevesinde Özbekistan’dan kuru meyve, badem, fındık ve kestanenin yanı sıra buğday ve tahıl ürünlerini de almaya hazırız.

Bugün Suudi Arabistan’da geri dönüştürülmüş ambalaj pazarı büyüyor.

Bu tür ürünler yüksek hijyen standartlarını karşılıyor ve müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor ve tüketiciler tarafından olumlu karşılanıyor.”Suudi UFMC şirketinin genel müdürü Tarık el-Shuwaimi el-Jammaz ile yapılan son diyalogda tarım alanındaki işbirliği konularına özel önem verildi.

UFMC başkanı, hayvancılık için hazır yem üretme ve Özbekistan’dan kepek, yonca ve arpa ürünlerini ihraç etme arzusunu dile getirdi.

Tarık el-Şuveymi el-Jammaz, “Özbekistan’da hayvancılık çiftlikleri kurma projesini hayata geçirebiliriz” dedi. “Ayrıca burada yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini Suudi Arabistan’a ihraç etmeye başlayacağız.

“Müzakereler sonunda Özbekistan’ın ilgili kuruluşlarıyla ileriye yönelik projelerin hayata geçirilmesini görüşmek üzere toplantılar düzenlenmesine karar verildi.

2024 yılında hangi hayvancılık karlı olacak?

Hayvancılık , yıldan yıla gelişen ve gelişen tarımın önemli bir dalıdır. Artık tüm dünya ekonominin çeşitli sektörlerinde hızlı bir gelişme yaşıyor ve hayvancılık da bir istisna değil. Her yıl giderek daha fazla insan bu tür faaliyetlere katılacak ve bundan ek gelir elde edecek. Bu şu soruyu akla getiriyor: 2024’te hangi hayvancılık en karlı olacak?Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü birçok faktör birçok faktöre bağlı: bölgenin özellikleri, yatırımlar, pazar koşulları vb. Bununla birlikte, 2024 yılında da geçerliliğini ve talebini sürdürecek olan hayvancılığın birçok popüler ve karlı alanını öne çıkarabiliriz.

Bu alanlardan ilki et üretimidir. Et her zaman dünya çapında en popüler gıda ürünlerinden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 

Beslenme konusu önemini koruyor ve ete olan talep artmaya devam ediyor. Bu nedenle koyun, keçi, tavuk, inek gibi canlıların yetiştirilmesi istikrarlı ve karlı bir çözümdür. 2024 yılında büyük ihtimalle ete olan talep artacak ve bu da bu tür hayvancılığı karlı ve umut verici hale getirecek.

2024 yılında hayvancılığın karlılığının analizi

2024 yılında hayvancılık önemli bir tarım sektörü olmayı sürdürecek. Farklı hayvancılık türleri karlı olabilir, ancak dikkate alınması gereken bir takım faktörler vardır.

1. Süt hayvancılığı

Süt hayvancılığı, hayvancılığın en karlı dallarından biridir. Süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi süt ürünlerine olan talebin yüksek olması bu sektörü oldukça karlı kılmaktadır. Önemli bir faktör de yem kaynaklarının etkin yönetimi ve süt sığırlarının verimliliğinin arttırılmasıdır.

2. Sığır eti yetiştiriciliği

Sığır eti yetiştiriciliği de 2024 yılında gelecek vaat eden bir alan. Özellikle kümes hayvanları, sığır eti olmak üzere taze ete olan talep artıyor. Başarılı sığır eti yetiştiriciliği için önemli bir faktör, doğru yem seçimi, hayvanların cömert bir şekilde barındırılması ve kesim sürecinin yönetimidir.

3. Kümes hayvancılığı

Etlik piliç yetiştiriciliği ve yumurta yetiştiriciliği de dahil olmak üzere kümes hayvancılığı da karlı olabilir. Kanatlı hayvancılığın popülaritesindeki hızlı artış, bu sektör için iyi bir gelecek sunmaktadır. Modern barınma ve yönetim sistemleri, kümes hayvanı ürünlerinin etkili bir şekilde yetiştirilmesini ve elde edilmesini mümkün kılar.

4. Koyun yetiştiriciliği

Koyun, 2024 yılı için ilginç bir hayvancılık seçeneği olabilir. Koyun eti ve yünü özellikle belirli bölgelerde yoğun talep görmektedir. Bir arı kovanını yönetmek ve kaliteli koyun yetiştiriciliği, başarılı koyun yetiştiriciliğine yol açacaktır.

2024’te hangi hayvancılığın seçileceğine ilişkin genel karar, pazar analizine, mevcut kaynaklara ve becerilerinize dayanmalıdır. 

Bölgesel pazarın ihtiyaçlarını ve sektördeki rekabeti de dikkate almak önemlidir. 

Yetiştiriciler, hayvancılık pazarında rekabetçi olabilmek için ürün kalitesini iyileştirmeye, teknolojiyi geliştirmeye ve maliyetleri azaltmaya çalışmalıdır.

İlk hayvancılık türü

Sığır Yetiştiriciliğinin Faydaları

Sığır yetiştiriciliğinin, onu karlı ve popüler bir hayvancılık türü haline getiren bir takım avantajları vardır.

 1. Yüksek tüketici ve emtia değeri – et, süt, süt ürünleri ve deri, piyasada iyi kalitede ve yüksek talep görmektedir.
 2. İklim değişikliğine dayanıklılık – sığır yetiştiriciliği farklı iklim koşullarında organize edilebilir ve başarıyla gerçekleştirilebilir.
 3. İstikrarlı ve uzun vadeli talep – Et ve süt ürünlerine olan ihtiyaç piyasada sürekli mevcuttur ve bu da hayvancılık çiftçilerinin gelirinde istikrar sağlar.
 4. Ek gelir imkanı: Et ve süt üretiminin yanı sıra, pastoralistler canlı sığır, post ve diğer ilgili ürünlerin satışından da gelir elde edebilirler.

Sığır Yetiştiriciliğinin Dezavantajları

Diğer tüm endüstriler gibi hayvancılığın da bu tür hayvancılık seçilirken dikkate alınması gereken dezavantajları ve sorunları vardır.

 • Önemli maliyetler gerektirir; sığır tutmak, altyapıya (ahır ve ağılların inşası), yem ve veterinerlik hizmetlerine yatırım yapılmasını gerektirir.
 • Yoğun Emek – Hayvancılığın bakımı, sürekli izleme ve bakım gerektirir; bu da zaman alıcı ve emek yoğun olabilir.
 • Yer kısıtlamaları – Hayvancılık, meraya ve besi hayvanları için yemlere erişimin olduğu kırsal alanlarda en etkili şekilde gelişir.
 • Çevresel Etki – Kitlesel hayvancılık, su kütlelerinin kirlenmesi ve sera gazlarının salınması da dahil olmak üzere çevre üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Sığır yetiştiriciliğinde gelişme beklentileri ve karlılık

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de dahil olmak üzere tarım, ülke nüfusuna gıda sağlanması açısından önemli olan stratejik bir sektördür. Et ve süt ürünlerine olan talep sürekli artıyor ve bu da sığır popülasyonunun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için ek fırsatlar yaratıyor.

Sığır yetiştiriciliğinin temel avantajlarından biri yüksek verim üretme kabiliyetidir. İnekler büyük miktarlarda süt üretme kapasitesine sahipken, boğalar büyük ve etlidir. Bu, et ve süt satışından büyük kar elde etmek için uygun koşullar yaratır.

Sığır aynı zamanda dirençlidir ve değişen iklim ve habitat koşullarına son derece uyumludur. Farklı mera ve yem türlerine uyum sağlayarak ülkenin birçok bölgesinde sığır yetiştiriciliğini daha verimli hale getirebilirler.

Ayrıca büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ürün ihracatı açısından da karlı olabilir. Uluslararası pazarda Türkiye’den gelen yüksek kaliteli et ve süt talebi arttıkça, büyükbaş hayvancılık, ihraç edilen ürünlerden ek gelir elde etme fırsatı sağlıyor.

Ancak sığır yetiştiriciliğinden yüksek karlılık elde etmek için bir takım faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bu, hayvanların doğru beslenmesini ve bakımını, uçtan uca veteriner bakımını, modern yetiştirme yöntemlerinin kullanımını ve çiftlik hayvanlarının genetik olarak iyileştirilmesini içerir.

Genel olarak sığır yetiştiriciliği, karlı bir iş için büyük bir potansiyele sahiptir. Yüksek kaliteli ürünlerin sağlanması, pazar eğilimlerinin dikkate alınması ve işin doğru yönetilmesi, bu alanda sürdürülebilir kârlılığın ve başarılı gelişimin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

İkinci tür hayvancılık

Koyun yetiştiriciliğinin faydaları

 • Çok yönlü : Koyun et, yün ve süt üretmek için kullanılabilir. Bu, birden fazla gelir kaynağı elde etmenizi sağlar.
 • Son derece uyarlanabilir : Koyunlar, kuru ve verimsiz topraklar da dahil olmak üzere çeşitli iklim koşullarında rahatça yaşayabilir ve üreyebilir.
 • Hastalığa karşı yüksek direnç : Koyunların bağışıklık sistemi iyidir ve nadiren hastalanırlar, bu da veteriner bakımının maliyetini azaltır.
 • Düşük bakım maliyetleri : Koyunlar otlayabildikleri için yüksek bakım maliyetlerine ihtiyaç duymazlar, bu da yem maliyetini azaltır.
 • Ürünlere yüksek talep : Koyunlardan elde edilen et, yün ve süte piyasada istikrarlı bir talep vardır ve bu da ürünlere yönelik yüksek talebi garanti eder.

Koyun yetiştiriciliği, faydaları ve uyarlanabilirliği nedeniyle 2024’te karlı bir yatırım olabilir. Bu, hayvancılığın geliştirilmesi ve gelirin artırılması için umut verici bir yön olabilir.

2024’te kümes hayvanı yetiştiriciliğinin karlılığı ve olanakları

Tavuk yetiştiriciliği

Damızlık tavuklar, kümes hayvancılığının en popüler ve uygun fiyatlı türüdür. Tavukların bakımı kolaydır, oldukça verimlidir ve çabuk olgunlaşır. 2024 yılında tavuk eti ve yumurtasına olan talebin artması bekleniyor, bu da tavuk yetiştiriciliğini özellikle karlı hale getiriyor.

Ördek yetiştiriciliği

Ördek yetiştiriciliği de özellikle ticari üretim yapılıyorsa gelecek vaat eden bir alandır. Ördekler, iyi verimlilik, çeşitli yaşam koşullarına yüksek düzeyde adaptasyon ve ette yüksek miktarda yağ asidi içeriği ile ayırt edilir. Ördek eti ve yumurtasına olan talebin 2024 yılında artması ve bu durumun ördek yetiştiriciliğini oldukça karlı hale getirmesi bekleniyor.

Genel olarak kümes hayvancılığı 2024 yılında karlı ve gelecek vaat eden bir hayvancılık sektörüdür. Üreme için kuş türlerinin seçimi girişimcinin yeteneklerine ve hedeflerine bağlıdır, ancak tavuk ve ördeklerin özellikle talep görmesi bekleniyor.

DAHA AZ METAN GAZI ÇIKARAN İNEKLER ÜRETEBİLİR MİYİZ?

Araştırmacılar, düşük metan yayan inekleri yetiştirmeye yönelik ilk adımda, doğal olarak ortalamadan daha az metan yayan inekler ile salmayan inekler arasındaki temel farklılıkları belirlediler.

Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması, çiftçilere ve çevreye fayda sağlayacaktır. Journal of Dairy Science dergisinde yayınlanan çalışma , düşük emisyonlu ineklerin daha küçük olma eğiliminde olduğunu ve farklı mikrobiyal toplulukları barındırdığını gösteriyor. Bu farklılıklar, azalan süt üretimi veya değişen süt bileşimi ile ilişkili değildir. Penn’deki Veterinerlik Okulu’nda doçent olan kıdemli yazar Dipti Pitta, “Metan emisyonlarındaki farklılıklara, mikrobiyal popülasyonlardaki ve bunların fermantasyon yollarındaki farklılıkların eşlik ettiğini bulduk” diyor. “Süt ineklerine odaklanmamıza rağmen, bu projenin sonuçları besi sığırları ve koyunlar gibi diğer geviş getiren hayvanlara kolayca uygulanabilir.

DAHA AZ METAN, DAHA ÇOK SÜT

Çiftlik hayvanları, özellikle sığırlar, ABD’de CO2’den 28 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazının %25’ini üretir. Bu emisyonları azaltmak çiftçiler için bir önceliktir çünkü çevresel faydanın yanı sıra metan emisyonlarını azaltmak süt üretimini ve hayvan büyümesini artırabilir.

Yönetim Tarım ve Gıda Güvenliği Merkezi’nde çalışan Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Okulu’nda doçent olan Pitta, “Düşük metan yayan inekler daha verimli ineklerdir” diyor.

“Metan oluşumu, enerji açısından verimsiz bir süreçtir, bu nedenle metan üretiminin azaltılması, bu enerjiyi, gelişmiş büyüme hızı ve süt üretimi dahil olmak üzere metabolik faaliyetler için kullanmak üzere ineğe geri verir.” İneklerde ve diğer geviş getiren hayvanlarda metan, esas olarak ineklerin yiyeceklerini parçalamasına yardımcı olan milyonlarca mikrobu barındıran mikrobiyal bir fermantasyon deliği olan işkembede veya ilk midede üretilir.

Bu sindirim işlemi sırasında mikroplar, lifi ineklerin geğirme yoluyla saldığı metan da dahil olmak üzere çeşitli kimyasallara dönüştürür. Şu anda, metan emisyonlarını sınırlamak için en yaygın kullanılan yöntem , rumen mikroplarının metan üretmesini önleyen sığır metan inhibitörlerini beslemektir , ancak bu inhibitörlerin mikropları nasıl etkilediği hakkında çok az şey bilinmektedir.

Önceki çalışmalar, sentetik metan inhibitörlerinin metan emisyonlarını %30 oranında azaltabildiğini ve deniz yosunundan türetilen metan inhibitörlerinin emisyonları %60 oranında azaltabildiğini ancak hayvanların sindirimini engelleyebileceğini göstermiştir.

“METANOJENLER”

Alternatif bir yaklaşım, doğal olarak daha az metan yayan hayvanları yetiştirmek olabilir. İnekler, ne kadar metan yaydıkları konusunda doğal olarak farklılık gösterir ve önceki çalışmalar, bu varyasyonun kısmen kalıtsal olduğunu öne sürdü. Pitta, “Herhangi bir konak genetik bileşeninin veya mikrobiyom gibi diğer konak parametrelerinin daha az metan üreten ineklerle ilişkili olup olmadığını araştırmak istedik” diyor.

“Bu özellikleri bilmek, düşük metan yayan sığırları seçerek yetiştirmemizi sağlayabilir.” Bunu yapmak için, araştırmacılar ilk önce Penn State’te barındırılan 130 laktasyondaki Holstein ineğinden oluşan bir sürüden beş düşük metan yayan inek ve beş yüksek metan yayan inek belirlediler.

Ardından, bu düşük ve yüksek yayıcılar arasındaki farklılıkları genetik, süt üretimi, rumen fermantasyonu ve rumen mikrobiyomları açısından karakterize etmeye koyuldular.

Ortalama olarak, düşük yayıcılar, yüksek yayıcılardan yaklaşık %22 daha az metan üretti, bu da inek başına yılda 354 pound yerine yılda 278 pound metan anlamına geliyor. Genel olarak, düşük ve yüksek metan yayıcılar arasında gıda alımı, üretilen süt miktarı veya süt bileşimi açısından bir fark yoktu , ancak düşük metan yayıcılar tükettikleri gıdanın daha azını sindirdi.

Bununla birlikte, metan mikrobiyal fermantasyon yoluyla üretildiğinden, düşük ve yüksek metan yayan ineklerin işkembe mikropları ve fermantasyon modellerinde büyük farklılıklar vardı. Düşük metan yayan inekler, işkembelerinde daha az mikrop türü barındırıyordu ve mikroplarının metan üreticisi veya ” metanojen ” olma olasılığı daha düşüktü.

Pitta, “Metan emisyonlarındaki farklılıklara, mikrobiyal popülasyonların yanı sıra fermantasyon yollarındaki farklılıklar da eşlik etti” diyor. “Yüksek metan yayıcılarda kullanılan fermantasyon, daha yüksek hidrojen üretimine yol açar, bu nedenle yüksek metan oluşumunu destekleyen daha fazla asetat vardır.” Araştırmacılar, ruminal mikropların gen ifadesini düşük ve yüksek yayıcılarda karşılaştırdıklarında -temelde mikropların bu genleri ne sıklıkta kullandığının bir ölçüsü-, düşük yayıcılarda yer alan bir enzim olan metil-CoM redüktaz düzeylerinin daha düşük olduğunu buldular. metan oluşumu.

Düşük metan yayan inekler ayrıca yüksek yayanlara göre daha küçük boylara sahip olma eğilimindeydi. Vücut büyüklüğü ile metan emisyonları arasındaki bağlantı hemen belli olmasa da, Pitta bunun temel olarak mide büyüklüğüne ve işkembedeki gıda devrine bağlı olduğunu söylüyor. Pitta, “Ev sahibi ile mikrobiyom arasında, mikrobiyomu mu yoksa mikrobiyomun mu ev sahibini çalıştırdığı konusunda bir miktar karışma var” diyor. Daha küçük ineklerin daha küçük rumenleri vardır, bu da belirli bir zamanda daha az yemek yiyebilecekleri anlamına gelir. Bu, bağırsaktan daha hızlı bir gıda geçiş hızı olduğu anlamına gelir ve bu daha hızlı hız, metan yapan mikrop türleri için daha az misafirperverdir.

Şimdi Pitta, verimli mikrobiyomlara sahip olmak için süt ineklerini seçici bir şekilde yetiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Pitta, metan emisyonlarını daha da azaltmak için, bu sonuçların örneğin düşük metan yayan ineklere sentetik veya alg metan inhibitörleri beslemek gibi diğer yönetim stratejileriyle birleştirilebileceğini söylüyor. Ek ortak yazarlar Penn State ve Penn’dendir. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı çalışmayı destekledi.

Kaynak: Penn